Kursregistrering


Registrera dig nu och få tillgång till kursen: Från utmattning till livskraft!

Så här går det till:

1. Du registrerar dig här.

2. Swishlänk skickas för betalning inom ett dygn, pris 299:-

3. När betalning kommit in får du tillgång till hela kursen på kursinloggning.

4. Du loggar in på sidan kursinloggning och sedan är det bara att kursa dig.