Workshop i Sagomeditation på Fritidshemsbiennalen 2020 24 april

26.01.2020

Känner mig mig så glad och ser så mycket fram emot att hålla workshop för pedagoger i hur de kan använda sagomeditation i skolan. Hur kan mindfulness/meditation i skolan påverka inlärning. Genom olika metoder nå fram till elever genom kroppen på ett annat sätt. Vår hjärna behöver idag få hjälp med att varva ner. Att hitta hjälpmedel i vår digitaliserade värld.

Med erfarenhet inom pedagogiken samt meditation, mindfulness och yoga har jag under ett flertal år kombinerat detta inom skolans värld och sett goda resultat. Allt ifrån förskoleklass till gymnasieungdomar, det spelar ingen roll vilken ålder, känslan är den samma. Alla törstar efter hjärnvila. Vad det kan göra för vår inlärning är idag något vi behöver utforska då vi ser hur den psykiska ohälsan ökar samt förutsättningar för inlärning sjunker.
Jag, Maria Emanuelz, är utbildad pedagog med en magister i pedagogik. Har mångårigt arbete inom skolan, som specialpedagog, undervisat, coachat ungdomar. Jag har utbildat pedagoger att leda egna meditationer i grundskolan. Jag håller även ungdomskurser med fokus på självmedkänsla genom Yinyogan.
Under denna workshop genomför vi en guidad sagomeditation, som kan användas i åldrarna 5-11. Samt att du får verktyg till hur man på ett enkelt sätt kan använda meditation i skolan genom sagan.Då mer och mer forskning visar på vikten av återhämtning samt att vår hjärna ej klarar av den påfrestning som oftast sker genom teknik och antalet timmar vi lägger på skärmen.

Upplevelsen av att kroppar törstar efter avkoppling och lugn är detsamma oavsett ålder.

Idag lever vi så mycket utanför vår kropp. Genom allt vi förväntas prestera, i skolan, hemma, på aktiviter och i sociala medier. Lyssnandet inåt får oftast inte plats i barns liv. Tid för återhämtning, avkoppling blir kanske framför tv eller teknik. Vi vet idag genom forskning att det inte är återhämtning för kroppen. I sagomeditationen bjuds barnen in till en stunds hjärnvila och avslappning för hela kroppen.